fbpx

Mitt inlägg i SFP:s Partifullmäktige 13.2.2021

Ordförande, ärade ministrar, bästa partifullmäktige,

Såhär inför kommunalvalet vill jag sätta miljöfrågorna i kommunernas beslutsfattande lite i perspektiv.

De två stora miljöhoten idag är klimatförändringen och utarmningen av den biologiska mångfalden. Nyheter om stigande medeltemperaturer som hotar dränka våra kustnära städer, unika livsmiljöer som överexploateras, arter som rödlistas och dör ut.

Globala problem som kräver globala insatser. Stockholm, Kioto, Paris… Dygnslånga förhandlingar, högtidliga avtal, stora löften.

Vad är kommunalpolitik i förhållande till det? Vad spelar det för roll vad vi gör då världens ledare redan uppmärksammat problemen? -Jo, det är just då som miljöproblemen landar på vårt bord, pladask.

De globala målen och överenskommelserna är ingenting värda om de inte konkretiseras i handling – och det är då vi blir viktiga, du och jag och vår kommunalpolitik.

”Klimatfrågor skall vara en del av skolvardagen”, säger SFP i sitt klimatprogram.

Bild av plankarta.
Planläggningen är ett centralt verktyg för hantering och planering av miljöfrågor i kommunerna.

Ja, och miljöfrågor skall vara en del av vardagen och det är också det som är utmaningen! Hur får vi miljöfrågor att bli en del i varje tanke, varje handling? En intuitiv miljökonsekvensbedömning varje gång vi gör ett beslut.

Varje gång vi handlar i butiken gör vi också ett miljöval. Varje gång vi tar oss från ställe a till ställe b gör vi ett miljöval.

Beaktande av miljön borde finnas med i varje litet val vi gör. Det är inte bara de stora besluten, utan också de många små som ger volymen.

I våra städer och kommuner fattar tusentals tjänstemän och förtroendevalda mindre och större beslut varje dag. Också där, i vardagen, i beslut som vi kanske inte ens tänker att berör miljön, borde det finnas en intuitiv miljökonsekvensbedömning.

I min egen kommun, Pargas, vill jag arbeta för att det i kommunen finns en helhetssyn på hur de små besluten tillsammans påverkar vår närmiljö.

Samtidigt utmanar jag alla andra kommunalvalskandidater att göra miljöaspekten till en del av era små och stora beslut både i vardagen, och i era valprogram.

För tänk om vi alla skulle göra det.

Vi fick bukt med DDT och PCB. Vi fick slut på de sura regnen.

Tillsammans kan vi också råda bot på klimatförändring och utarmningen av den biologiska mångfalden.

Det börjar med de små besluten i vardagen.

Tack!

Lämna en kommentar