fbpx

Vaihtoehtoinen ratkaisu koulukeskuksen urheiluhalliksi

Insändare i ÅU 5.12.2020

Osäkerheten beträffande utformningen av gymnastiksal i anslutning till det nya skolcentret gör att diskussionen går het. I stället för att tävla om vem som ropar högst skulle det vara mer fruktsamt att söka bästa möjliga lösning. I diskussionen har också kastats fram nya idéer som skulle vara värda att beakta, innan den slutliga planen slås fast.

De 320 m2 som nu ingår i planen har konstaterats vara ett för litet utrymme för såväl skolans gymnastikundervisning som för idrottsföreningarnas användning. Ändå skulle i synnerhet idrottsföreningarna vara i skriande behov av träningsutrymme vardagskvällar – och är också beredda att betala för användningen.

Ett förslag som behöver beaktas är att slopa byggandet av den nu planerade lilla gymnastiksalen i samband med skolcentret och i stället bygga en hall på t.ex. 800 m2 på andra sidan Skolgatan, mellan Malms skola och det nya skolcentret. För en hall på 800 m2 kan det beviljas statsbidrag. Såväl ett eventuellt statsbidrag som inkomster från användarna skulle sänka stadens kostnader i det projektet.

Med denna plan skulle både utbildning och idrottsverksamheten få det de behöver utan att tilläggskostnaden för staden blir oöverkomlig.

Conny Granqvist, ordförande för SFP:s lokalavdelning i Pargas
Tomas Björkroth, ordförande för SFP:s Väståboländska kommunorganisation (VÅKO)

Jätä kommentti