fbpx

Jämställ försäljning av viltkött med andra naturprodukter

Motion på Svenska folkpartiets partidag 2020

”En fysisk person kan samla olika vilda växter, bär, svampar och kottar samt andra motsvarande naturprodukter i skog eller på annat håll i naturen. Han eller hon kan använda de insamlade naturprodukterna i sitt eget hushåll eller sälja dem. Inkomst av sådan försäljning av naturprodukter benämns nedan inkomst av naturprodukter. För användning av självinsamlade naturprodukter i eget privat hushåll uppkommer ingen beskattningsbar inkomst för insamlaren. Inkomst av naturprodukter från försäljning av naturprodukter är under särskilda förutsättningar skattefri inkomst i inkomstbeskattningen och inte heller moms behöver nödvändigtvis betalas” (www.vero.fi).

Den ökande stammen hjortdjur är också en stor naturresurs, som inte tas tillvara i tillräckligt stor grad. Tidigare har jägare använt sig av bytet själv, men nuförtiden finns det mer hjortdjur i skogen än vad jägarna klarar av att ta hand om. Det finns en marknad med tillhörande säljkanaler för hjortkött, men problemet är att få hjortköttet in på denna marknad. En av orsakerna är beskattningen som gör att jägaren är ålagd att betala inkomstskatt på det byte som han för till försäljning. Om man i beskattningen skulle jämställa hjortkött med andra naturprodukter (växter, bär, svampar och kottar) blir det enklare och mer attraktivt för den enskilda jägaren att föra även mindre partier hjortkött till försäljning.

SFP i Pargas föreslår:

  • att SFP verkar för att försäljning av viltkött klassificeras som en naturprodukt jämställt med andra naturprodukter såsom växter, bär, svampar och kottar.

Lämna en kommentar