fbpx

Kandidat i kommunalvalet 2021

Jag tackar för förtroendet att ha blivit nominerad till kandidat för Svenska folkpartiet i kommunalvalet 2021. Jag ställer upp valet för SFP för jag vill fortsätta vara med och utveckla Pargas till en bättre stad för oss alla.

SFP nominerade de första 10 kandidaterna i Pargas till kommunalvalet 2021.

Politik handlar om helheter. Politik handlar om att göra tillsammans. Pargas är vår helhet som vi skall arbeta för, tillsammans.

Under den pågående fullmäktigeperioden har SFP tagit ansvar i barnskyddsfrågan och i Arkea-affären och gjort ställningstaganden beträffande trafik och postutdelning i staden, bland annat. SFP är partiet som tar ansvar, också i svåra frågor.

Arbetet som påbörjats med skolfastigheterna på flera håll i staden kommer att fortsätta långt in i nästa fullmäktigeperiod. Det är inte ett enkelt pussel att lägga, då vi förutom att se till att vi har sunda och trygga skolbyggnader för eleverna, samtidigt vill utveckla pedagogiken och samarbetet mellan skolorna. SFP är partiet som klarar av att ta hand om helheten.

Själv vill jag arbeta för att våra ungdomar också i framtiden skall kunna välja bland samma utbildningsutbud som vi har idag. En annan stor fråga är hur staden på bästa sätt skall erbjuda social- och hälsovårdstjänster tills sote-reformen har rotts iland.

Inom SFP arbetar vi för konkreta förbättringar för alla. Små förbättringar under de senaste åren har varit att medel för grundskolans klassresor finns kvar i stadens budget, sundkanten har piffats upp och fått ny belysning, Houtskär har en fungerande och miljövänlig mattvätt, för att nämna några exempel.

Följ mig gärna på Facebook och prenumerera på mitt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad med åsikter om aktuella frågor i Pargas.

Lämna en kommentar