fbpx

Jordbruket i kommunalvalet

Mitt inlägg i den allmänpolitiska debatten under partifullmäktige 7.3.20

Bästa partifullmäktige,

Beträffande hur vi i SFP närmar oss och talar om jordbruket tycker jag att vi börjar i fel ända och vi använder oss av fel ord.

Nu är jag inte jordbrukare och har inte som avsikt lyfta upp jordbruket som företeelse i sig, utan jag vill lyfta fram faktum att jordbruket har en central roll i många helheter som är mycket större än den enskilda näringsgrenen. Jordbruket är en verksamhet som har en inverkan på om och hur vi når många av FN:s globala mål för hållbar utveckling: hållbara samhällen, hav och marina resurser, ekosystem och ekologisk mångfald. Åtminstone.

Jordbruket är en näring som är en del av bioekonomin i vårt land, ett stort kluster som med en värdeökning på 25 miljarder vilket motsvarar >10% av Finlands BNP. Livsmedelssektorns andel av bioekonomiklustret är ca 4 miljarder.

Ändå är livet lokalt. Så också jordbruket, så ock kommunalvalet.

Jag tror att de flesta av oss inser att jordbruket har en viss betydelse i närmiljön i stora delar av landet. Jordbruket står för ett antal arbetsplatser direkt men de flesta av oss kanske inte tänker på hur många arbetsplatser jordbruket står för indirekt. Förädling från frö till bröd är en lång värdekedja i sig som beskrivs av antalet arbetsplatser inom livsmedelssektorn (340 000) jämfört med antalet jordbrukare i Finland (48 000). Om vi talar om jordbruk talar vi alltså om en näring som lokalt direkt påverkar 340 000 människors arbete, inte ”bara” 48 000.

Jordbruket har en stor betydelse också i städerna. Där konkretiseras jordbruket i brödet eller mjölkburken man köper i butiken. Och därför borde jordbruket lika intressant för de av oss som bor i städerna eller saknar den direkta kopplingen till jordbruket. Mina föräldrars generation sa att vi, som då var barn, har tappat kontakten till matproduktionen. Tyvärr lever många unga i min ålder också upp till det påståendet.

Idag är livet också globalt.

Jordbruket ses ofta som en motpol eller hot mot vår närmiljö eller naturskydd överlag. Så får det inte vara utan vi måste vara föregångare i att tala om jordbruket som en del av vårt näringsliv, lokalt, och dess betydelse som utgångspunkten i livsmedelssektorns värdekedja på rätt sätt.

Vi kan inte sopa näringsutsläppen i haven under mattan, vi kan inte förbise odlingens inverkan på biodiversiteten. Vi behöver lyfta problemen och söka lösningar som en del av det helhetsperspektiv SFP har också i andra frågor. För de globala frågorna är viktiga också lokalt och därför behöver SFP våga ta tag i och diskutera dessa frågor inför kommunalvalet.

Om vi väljer att se jordbruket ur dehär perspektiven, tror jag att livsmedelskedjan och bioekonomin blir en intressant del av innehållet i SFP:s kommunalvalskampanj.

Lämna en kommentar