fbpx

Turvallisuuden tunne on oikeus

Publicerat i ÅU 3.8.2019

Alla skall ha rätt att känna sig trygga i Pargas. Rätten till trygghet gäller såväl invånare som sommarboende och turister.

Även om ”ungdomar är ungdomar” och t ex gränserna för vad som är acceptabelt kan diskuteras är direkta lagbrott som vandalism, hot om våld och hemfridsbrott alltid och definitivt oacceptabla företeelser. Föräldrar har alltid ett ansvar för sina barn och staden har ett helhetsansvar för tryggheten.

Pargas stad har satsat mycket på förebyggande arbete både inom bildningsväsendet och socialsektorn. Dessa satsningar är mycket värdefulla på lång sikt men hjälper föga då akuta problem uppstår.

Om den personliga integriteten hotas har man rätt till skydd från samhället, t ex om en sten kastas in genom sovrumsfönstret har man som individ rätt att få polisen på plats även om man från Åbo sett bor i periferin. Här uppmanar vi politiker Pargas stad att närma sig polismyndigheten med en skrivelse.

Det behövs ett sektoröverskridande samarbete och olika på förhand planerade åtgärder för att ingripa omedelbart då och där problemen uppdagas. Resurserna för tidigt ingripande behöver ses över. Likaså behöver vi arbeta för att hålla kvar resurserna för de små gruppstorlekarna vi har förmånen att ha inom bildningen i Pargas.

De initiativ till utpekade platser där ungdomar kan samlas och vistas tillsammans som lyfts fram i olika diskussionsforum behöver utvärderas av staden och förverkligas där det är möjligt.

SFP ser mycket allvarligt på det eskalerande ofoget som nu definitivt har gått över gränsen för vad vi kan acceptera och kräver att också myndigheterna tar sitt ansvar i ärendet.

Tarja Rinne, fullmäktigeordförande, Pargas
Mikael Holmberg, stadsstyrelsens ordförande, Pargas
Regina Koskinen, fullmäktigegruppens ordförande, Pargas
Conny Granqvist, ordförande för SFP:s lokalavdelning i Pargas
Tomas Björkroth, ordförande för SFP:s kommunorganisation i VäståbolandJätä kommentti