fbpx

En hälsning till Traktorkavalkaden

Jag vill för Axxells och min egen del önska Traktorkavalkaden och er alla hjärtligt välkomna till Axxell och Brusaby!

För oss som har semester är Traktorkavalkaden en välkommen tillställning såtillvida, att arrangörerna verkar ha goda kontakter till vädergudarna… Sol och varmt, gång efter gång, hur gör ni det, egentligen?

Traktorkavalkadens arrangörer och uppskattningsvis 3 000 besökare hade vädret på sin sida.

Nåjo, för er som inte varit här tidigare eller inte riktigt vet vad Brusaby är för ett ställe vill jag berätta, att Brusaby är en skola där Axxell Utbildning Ab erbjuder yrkesutbildning. Man kan nog säga att Axxell är fortsättningen på den lantbruks-utbildning som erbjudits i Kimito sedan år 1906. Här i Brusaby har Axxell samlat sina utbildningar inom naturbruk och miljö och vuxit till sig sedan år 2008.

Inför hösten erbjuder vi totalt 12 grund- och yrkesexamina med drygt 400 studerande inskrivna i Brusaby.

Alla utbildningar vi erbjuder här i Brusaby har en koppling till utnyttjande av naturen på sätt eller annat.

Någon lägger likamedtecken mellan naturbruk och jordbruk eller naturbruk och skogsbruk men här ser vi det lite bredare än så: att jobba som vildmarksguide eller naturfotograf är att utnyttja naturen men ändå ha den kvar. Att träna hundar eller bygga stockhus är att förädla naturprodukten till något som är mer värt. Någon kallar det bioekonomi.

Att äta kakan men ändå ha den kvar. Utan att glömma att någon också måste odla och skörda för att vi skall  ha något att baka en kaka av.

Axxell Brusaby bedriver i dagens läge två jordbruk: ekologisk växtodling på knappt 50 hektar i Strömma och en konventionell djurgård med en del konventionell spannmålsodling på ca 120 hektar här kring skolcampus.

Beträffande våra jordbruk är det en sak jag gärna berättar: våra skoljordbruk utgår från utbildningens och studerandes behov. Vår uppgift är att lära ut grunderna för jordbruk och djurhållning och det betyder två saker som med jämna mellanrum väcker diskussion:

För det första behöver våra studerande få lära sig arbetena genom att öva och göra själv. Resultatet av att studerandena gör själv kan vara att arbetena drar ut på tiden, tegarna är inte riktigt raka eller jämna eller balhögarna står och lutar mot ladväggar… Ändå är det absolut just det – att studerande får lära sig genom att göra själv – som också arbetslivet vill.

För det andra utvecklar vi som skola inte nödvändigtvis vårt jordbruk på samma sätt som den enskilda jordbrukaren skulle göra: vi har under de senaste åren minskat vår ekologiska odlingsareal, ökat den konventionella spannmålsproduktionen, lite i motsats till de allmänna trenderna. Inte heller har vi gått in för någon specialgröda. Där är den enkla förklaringen den, att våra jordbruk inte kan vara strukturerade som varje studerandes framtida gård eller arbetsplats utan det blir en kompromiss där vi försöker skapa ett jordbruk som täcker så mycket som möjligt av det som så många som möjligt behöver i sitt framtida yrke.

Om man ser på i vilken riktning yrkesutbildningen utvecklas tror jag att detta är rätt strategi: en allt större del av yrkesutbildningen skall göras på arbetsplatsen eller i samarbete med arbetslivet – på det viset får vi arbetstagare som har den kunskap som företagen behöver. Det verkar som att vi har en tilltro till detta också bland de fonder och föreningar som stöder vår verksamhet: vi har fått tacknämligt mycket finansiering för att utveckla och modernisera vårt jordbruk här i Brusaby. En del maskiner har redan förnyats men den största förändringen kommer att vara övergången från mjölk- till köttproduktion på gården. Detta går hand i hand med byggandet av en ny boskapshall i Norrgård.

Vår största utmaning är definitivt att hitta tillräckligt många ungdomar som söker hit efter grundskolan. Den utmaningen är vi inte ensamma om, varken i Axxell eller inom yrkesutbildning överlag.

Igen en gång, får jag väl säga, har vi en reform på gång inom yrkesutbildningen. Vi håller på riktigt på att övergå till kompetensbaserat lärande – du skall studera bara det du INTE ännu kan. I fortsättningen kommer vi inte att skilja mellan ungdoms- och vuxenutbildning utan vi har utbildningar med en större eller mindre andel närstudier versus distansstudier. Man kan också söka till utbildningar och inleda sina studier kontinuerligt under året.

Därför är jag inte speciellt orolig över att vi i år hade bara 23 ungdomar som sökte till Brusaby via den gemensamma elevantagningen i våras, att jämföra med ungefär det dubbla under många tidigare år. Vi har redan nu antagit ytterligare ett antal studerande som sökt direkt till skolan. Utmaningen är närmast att få ut budskapet att det går att inleda sina studier närsomhelst under året.

Synnerligen glädjande är att vi till de flesta, om jag nu ännu kallar dem vuxenutbildningar, har haft betydligt fler sökande än vi har studieplatser. Då talar jag om utbildningar som djurtränare, klinikdjurskötare, vildmarksguide o s v. På utbildningen för naturfotograf och inom hästbranschen finns ännu platser kvar till utbildningarna som inleds i höst.

Överlag ser jag ljust på framtiden inom naturbruket. Det finns ett växande intresse för hållbar utveckling, cirkulär ekonomi, människor fäster stor uppmärksamhet vid hur och var maten är producerad, o s v. Att detta intresse för naturen och närmiljön INTE skulle leda till ett ökande behov av och intresse för utbildning inom branschen har jag svårt att tro.

Då jag ser ut över Brusaby idag och det intresse Traktorkavalkaden väcker bland så många olika besökargrupper är jag säker på det jag sa nyss: naturbruket går en lysande framtid till mötes. Jag vill ännu rikta ett stort och varmt TACK till alla som är med och arrangerar denna fina tillställning och att ni valt Brusaby som plats för Traktorkavalkaden. Jag önskar er en varm och avkopplande dag i Brusaby och en skön fortsättning på sommaren!

Lämna en kommentar