fbpx

Några kommentarer till Pargas stads handlingsplan 2018-2021

Mitt anförande angående handlingplan till Kreativ skärgård
som en del av Pargas stads strategi 2018-2022

Pargas stads strategiarbete har varit en diger satsning för att få till ett gemensamt dokument som styr skutan mot ett gemensamt mål.

Många av åtgärderna som listas i handlingsplanen hänger ihop med näringslivsutveckling och utvecklande av besöksnäringen. Bra så, det behövs. Jag noterar också att många planer finns för att öka vår allas trivsel och möjlighet till fritidssysselsättning. Bra så, det behövs också.

Aningen förvånad är jag ändå över att hitta så få konkreta åtgärder som direkt skulle koppla till att utveckla av staden upprätthållna tjänster t ex inom bildningen eller social- och hälsovården.

Ta som exempel arbetsmarknadsstödets kommunandel som Merja Fredriksson nämnde i sitt anförande. Var finns de konkreta åtgärdsförslagen för att minska kommunandelen, ”straffavgiften”. Eller det av mången uttalade behovet av att renovera och bygga nya fastigheter för många av stadens verksamheter, inte minst bildningen. I handlingsplanen finns ingen direkt åtgärd införd för detta.

Är det symptomatiskt att det nog finns arbetsgrupper och planer för bådadera men ändå saknas åtgärderna i handlingsplanerna? Jag har inte svaret på frågan, men helt klart är att det behövs tillägg och uppdateringar.

Trots – eller kanske just tack vare – den stora initiala satsningen som gjorts på handlingsprogrammet, är jag mer orolig över ATT och HUR uppföljning och framför allt uppdateringen av handlingsprogrammet kommer att förverkligas. I dagens beredning står förtjänstfullt skrivet om uppföljning tertialsvis och uppdatering årligen. Jag ser ändå en tydligt risk att strategin med sin handlingsplan ”lever ett eget liv” och att det börjar uppstå och förverkligas egna ”skugghandlingsplaner” i nämnderna.

Det kommer att upplevas svårt att få IN nya åtgärder i detta dokument, inte bara för att det satsats så mycket på denna ”första initiala input” utan också för att det är lätt att uppleva att alla dessa 41 förslag skall förverkligas först – i synnerhet som det nu finns ett fullmäktigebeslut på detta.

I sitt anförande sa stadsdirektören nyss ”Tämä tulee päivittymään…” jag har ännu inte sett en strategi som uppdaterar sig själv.

Jag skulle gärna se konkreta åtgärdsförslag, t ex i handlingsplanen på hur man möjliggör och garanterar att åtgärdsplanen hålls fräsch och uppdaterad också inför år 2022?

Lämna en kommentar