fbpx

Muutama kommentti Paraisten kaupungin strategian toimenpideohjelaan

Strategiatyö on ollut iso satsaus yhteiseen karttaan joka ohjaa laivaa kohti yhteistä päämäärää.

Monet toimintasuunnitelman toimenpiteistä koskevat elinkenoelämän ja matkailun kehittämistä. Hyvä niin. Moni toimenpide koskee myös viihtyisyyden ja vapaa-aikamahdollisuuksien lisäämistä. Hyvä niin, sitäkin tarvitaan.

Olen kuitenkin hieman yllättynyt siitä, että niin harva listatuista toimenpiteistä koskee kaupungin ylläpitämiä palveluita sivistyksen tai sosiaali- ja terveydenhuollon saroilla.

Esimerkkinä voisi mainita Merja Fredrikssonin mainitsema työmarkkinatuen kuntaosuus. Missä ovat konkreettiset toimenpide-ehdotukset kunnan maksuosuuden pienentämiseksi? Tai tarve vaikkapa sivistysosaston kiinteistöjen korjaamisen ja uudisrakentamisen mahdollistamiseksi? Toimintasuunnitelmassa ei ole suoria toimenpiteitä kummankaan asian hoitamiseksi.

Siitä huolimatta kaupungilla on olemassa sekä työryhmiä että suunnitelmia asioiden järjestämiseksi.

Koska tämä alkupanos toimintasuunnitelman laatimiseksi on ollut suuri olen hieman huolissani siitä,  ETTÄ ja MITEN toimenpideohjelmaa tullaan toteuttamaan. Esityksessä puhutaan seurannasta ja päivittämisestä mutta näen selvän riskin siinä, että tämä toimintasuunnitelma lähtee elämään omaa elämää ja lautakunnissa syntyy ”varjo-suunnitelmia”.

Uusien toimenpiteiden saaminen ohjelmaan tullaan kokemaan vaikeaksi, ei vain siksi, että tämän aikaansaamiseksi on vaadittu iso rutistus vaan myös siksi, että näiden mainittujen ja kohta myös valtuuston hyväksymien toimenpiteiden toteuttaminen koetaan olevan etusijalla.

Kuulisin mielelläni konkreettisia ehdotuksia siitä, miten toimenpidesuunnitelma pidetään ajan tasalla vielä vuodelle 2022?

Jätä kommentti