fbpx

Motion om en ringrutt Pargas centrum-Munkviken-Tennby-Ljusudda-Norrbystrand-Solliden

Motion presenterad på stadsfullmäktige 19.6.2018

Under det senaste året har vi fått ta del av många fina planer för utvecklande av Pargas centrum; dagligvaruhandeln planerar bygga ut längs Skärgårdsvägen, prisbelönta planer har presenterats för en ombyggnad av gästhamnsområdet, ”gamla centrum” blir ett område med småskalig affärsverksamhet och så vidare.

Många skrev under motionen om en ringrutt.

Samtliga är lovvärda planer och efterlängtade av många. Ändå diskuteras planerna ofta som att de skulle konkurrera med varann. Det finns knappast ett problem i att stadens centrum består av flera delar med olika profilering: ett för behändiga besök till dagligvaruhandeln, ett för flanörer med butiker och kaféer samt ett för besökare med underhållning och rekreation.

Sundet binder på ett naturligt sätt samman dessa tre områden. I väntan på investeringen som gör Sundet farbart också för större båtar behöver utvecklandet av sundstranden fortsätta så den sammanbinder hela området från gästhamnen till Solliden. Det som redan gjorts och det som planeras i Centralparken är ett viktigt led i denna utveckling.

Om vi har en attraktiv led för fotgängare och cyklister längs hela Sundet åstadkommer det i sig trafik mellan de olika delarna av ”centrum”. Också bilburna besökare kan bekvämt röra sig mellan dagligvaruhandeln och de övriga attraktionerna, också i förhållande till Gamla Malmen eller gruvans utsiktsplats.

Framför allt vill vi ändå lyfta fram möjligheten till att ytterligare utveckla leden längs sundstranden. Erfarenheten har visat att en ringrutt upplevs mer intressant och har ett större antal besökare än en rutt där man måste återvända samma väg man kommit (att jämföra t ex med den lyckade satsningen på Skärgårdens Ringväg). Med en marginell insats kunde leden längs Sundet fortsätta från gästhamnen via Munkvikens naturstig vidare förbi Tennby motionsbana genom Ljusudda och Norrby till Solliden.

Den enda nya delen av leden som behöver planeras och byggas är strandleden mellan Ljusudda och Solliden – ett avsnitt på 750 m på mark som staden äger – i övrigt är det fråga om att markera befintliga vägar, stigar och stråk. Med detta tillskott skulle vi skapa en ringrutt som betjänar turister såväl i Solliden och i gästhamnen, för att inte tala om oss ortsbor.

Vi undertecknade äskar att miljöavdelningen i samråd med stadens fritidssekreterare inleder planering för märkande av leden på kartor och i terrängen samt byggande av den saknade delen för lätt trafik från Ljusudda till Solliden längs Norrbyvikens strand.

Denna satsning ser vi också som ett led i förverkligandet av handlingsplanen i anslutning till stadens strategi, ”Aktivare fritid i en grönare stad”, åtgärderna #3, #4 och #5.

Lämna en kommentar