fbpx

SFP #partidag – mitt inlägg i den allmänpolitiska debatten

Många lösningar på landets problem får sin lösning under den allmänpolitiska debatten på #sfp #partidag. Nedan mitt inlägg i diskussionen:

”Städerna är vinnarna i kampen om dagens flyttningsrörelse.
Den största orsaken för att flytta till centralorten är arbetet.
För att glesbygden inte skall bli öde krävs en utveckling åt andra hållet: vi måste arbeta för att skapa arbetstillfällen där människor vill bo.

Det finns flera näringar man kunde lyfta fram som ”räddare av glesbygden” men idag låter jag andra tala om t ex lantbruket och väljer att fokusera på turismen.

Turismen därför att turismen sysselsätter, många och lokalt. Turismen har hög multiplikatoreffekt – en konsumerad euro snurrar många varv i den lokala ekonomin – och till den del vi talar utländska besökare räknas turismen också som en exportnäring.

Eftersom jag kommer från Pargas med vår särdeles vackra och unika skärgård lyfter jag idag fram turismen ur vårt perspektiv men jag vet att det finns vackra och unika områden också annorstädes i Finland där besöksnäringen kunde blåsa liv i glesbygden på precis samma sätt som jag vill se hända i Pargas.

Vad har man då gjort och vad måste man fortsätta att göra för att turismen skall utvecklas och skapa arbetstillfällen?
För det första måste det offentliga se till att det finns förbindelser till och i området.

Utvecklandet av trafiken är en ständig kamp om behov versus resurser och då många måsar i centrum skriker högre än en ensam i skärgården, kanaliseras trafikpengarna i enlighet med ljudnivån vid torget. Kortsiktigt sett är denna strategi den rätta men sett som en långsiktig investering är valet uselt.

Därför behöver vi absolut arbeta fram nya modeller för att bära upp avgifter som kanaliseras tillbaka till att utveckla infrastrukturen där de burits upp.

För det andra måste vi våga differentiera besöksmålen. Pargas är centralorten som byggts upp kring gruvan, ingen idé att tala om det i stug- och båtparadiset Nagu. Nationalparken är och skall vara naturvännernas Mecka. Och så vidare.

För det tredje måste vi arbeta vidare med de brand vi redan skapat. I skärgården skapades Ringvägen för tjugo år sedan – med offentliga medel – och fungerar fortfarande som grund för samarbete och gemensam marknadsföring av skärgården.

Genom att skapa arbetstillfällen på glesbygden kan vi bevara, utveckla och stöda en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samverkan mellan människa och miljö.

Och vet ni vad. Dehär sakerna var framgångsfaktorer också då utvecklandet av turismen i Lappland begav sig. Samma regler gäller och modellen kan tillämpas i hela Svensk…Finland, så det är bara att kavla upp ärmarna och börja skapa arbetsplatser där de behövs.”

Lämna en kommentar