fbpx

Varför du skall bli medlem i SFP just nu

Vem som blir svenska folkpartiets huvudkandidat från Egentliga Finland i riksdagsvalet 2019 avgörs i en medlemsomröstning redan i år. För att vara med och påverka behöver du ansluta dig till din lokalförening redan under våren.

Nästa riksdagsval är i april 2019. Stefan Wallin, SFP:s riksdagsledamot från Egentliga Finland, har meddelat att han inte ställer upp för omval.

Valmatematiken gör att det mest fördelaktiga alternativet för SFP är att ingå valförbund med ett annat parti. Om SFP ingår valförbund, vilket verkar sannolikt, kommer SFP att utse en huvudkandidat till vilken man i första hand försöker koncentrera riksdagsvalets röster.

SFP:s huvudkandidat i Egentliga Finland utses på hösten 2018 på basen av en medlemsomröstning (”primärval”). Den som får flest röster i primärvalet blir partiets huvudkandidat i kretsen. Till ”reglerna” hör att de övriga som ställt upp i primärvalet inte kandiderar i riksdagsvalet.

Hittills har tre personer anmält intresse för att ställa upp som kandidater för SFP i Egentliga Finland i riksdagsvalet 2019: Sandra Bergqvist, Ida Schauman och Niklas Guseff. Kandidaterna förväntas bli fler innan medlemsomröstningen.

Röstberättigade i detta primärval är de som är medlemmar i någon av SFP:s lokalavdelningar i Egentliga Finland och har betalt medlemsavgiften innan den 31.5.2018.

Vill du vara med och påverka vem som är SFP:s nästa riksdagsledamot från Egentliga Finland är det alltså för sent att vänta till valdagen i april 2019 – din röst behövs för att föra fram din kandidat redan i medlemsomröstningen (primärvalet) 2018.

Här kan du ansluta dig som medlem till SFP
http://www.sfp.fi/sv/content/bli-medlem-i-sfp.

 

Om du vill ha tilläggsinfo eller diskutera valen är du välkommen att vara i kontakt med mig (tomas.bjorkroth@axxell.fi, tel 044 739 7276).

Lämna en kommentar