fbpx

Uppstarten av de nya landskapen är en stor utmaning

Publicerat i medlemsbrev 1/2018, Pargas lokalavdeling

Förändringsdirektör Laura Leppänen och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist var inbjudna talare då Kommunorganisationen för Svenska folkpartiet i Väståboland (VÅKO) höll sitt årsmöte den 6.3. Såväl tjänsteman som politiker ser den förestående landskapsreformen som en stor utmaning – också till andra delar än det som gäller social- och hälsovårdsreformen. Tidtabellen för att få igång de nya landskapen är spänd. Även om riksdagen ännu inte ens godkänt lagförslaget skall landskapens politiska ledning väljas i landskapsvalet i oktober.

Det förestående landskapsvalet och riksdagsvalet våren 2019 kommer att prägla kommunorganisationens verksamhet under året. I all verksamhet ligger fokus på att utfallet skall bli så bra som möjligt för Svenska folkpartiet också i vår kommun.

Förändringsdirektör Laura Leppänen och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist diskuterade landskapsreformen på VÅKO:s årsmöte 6.3.2018.

En viktig del av VÅKO:s verksamhet är att skapa forum för diskussion i form av föredrag, seminarier och diskussionstillfällen. VÅKO för också en aktiv dialog med fullmäktigegruppen för att engagera stadens förtroendevalda i förverkligandet av en sfp-politik

Eftersom partiets medlemmar finns i lokalföreningarna, måste kommunorganisationens verksamhet ske i samråd med lokalföreningarna. Tillsammans med lokalföreningarna lyfter VÅKO fram aktuella ärenden i de olika kommundelarna bl a inom social- och hälsovård, bildning och näringslivsutveckling. Konkret kommer vi att se fler diskussionstillfällen och ”kommunparlament” motsvarande årsmötet.

Under året kommer en satsning på medlemsvärvning att göras, liksom man hoppas kunna stöda Svensk Ungdom att aktivera sig i kommunen.

 

Fotnot

SFP:s kommunorganisation i Väståboland (VÅKO) samordnar och utvecklar Svenska folkpartiets kommunalpolitik i staden tillsammans med lokalavdelningarna (Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö). SFP:s personmedlemmar är anslutna till lokalavdelningarna.

Årsmötet för SFP:s kommunorganisation i Väståboland valde Tomas Björkroth till föreningens ordförande för verksamhetsåret 2018-19. Till föreningens styrelse valdes Rolf Schwartz (suppleant Linda Lindberg), Olof Elenius (Tommy Nymalm), Christer Friis (Carola Åkerberg), Peter Mattjus (Rolf Möller), Staffan Sundström (Kurt Ekström), Anne Eriksson (Jeanette Laaksonen), Regina Koskinen (Conny Granqvist), Mona Rönnholm (Maj Björk), Anita Sjöholm (Disa Kneck-Möller), Tarja Rinne (Mikael Holmberg) och Folke Pahlman (Kurt Lundqvist).

Lämna en kommentar