fbpx

Kommunernas ”straffavgift” för långtidsarbetslösa

Kommunen är ålagd att betala en del av kostnaderna för det arbetsmarknadsstöd som betalas ut till arbetslösa som inte är berättigade till arbetslöshetsstödets grunddagpenning 1). Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet kallas allmänt för ”straffavgift” – ju fler långtidsarbetslösa, desto större summa att ersätta staten. Andra vägen svängt: ju fler kommunen sysselsätter, desto mindre ”straffavgift”. Därför ligger det i allra högsta grad i kommunens intresse att skapa arbetstillfällen och sysselsättning för långtidsarbetslösa.

År 2017 uppgick arbetsmarknadsstödets kommunandel till ca 275 000 eur för Pargas stad.

I Pargas har vi storleksordning 150 långtidsarbetslösa. Med den kommunandel Pargas betalar av arbetsmarknadsstödet skulle kommunen direkt kunna anställa och uppfylla arbetsvillkoret för ca 70 personer; detta räknat med 18 veckoarbetstimmar á 6,91 eur under ett halvårs tid.

Med den kalkylen skulle kommunen kunna halvera antalet långtidsarbetslösa utan kostnader. Har man i Pargas gjort allt för att skapa sysselsättning åt långtidsarbetslösa och vad kan man ytterligare göra för att skapa arbetstillfällen?

Finns det arbetstillfällen i staden som nu blir ogjorda för att tiden för stadens anställda inte räcker till? Kan staden skapa arbetstillfällen som ger ett mervärde för invånarna? Kan staden engagera företag som behöver arbetskraft för längre eller kortare perioder att anställa av nuvarande långtidsarbetslösa t ex med en lönesubvention?

—————-

1) Fotnot:

Arbetsmarknadsstödet är ett behovsprövat stöd som betalas (av FPA) till arbetslösa som inte är berättigade till grunddagpenning.

Från år 2015 har kommunerna varit förpliktigade att ersätta en del av kostnaderna för arbetsmarknadsstödet: om arbetslösheten fortgår över 300 dagar står kommunen för hälften av arbetsmarknadsstödets kostnader. Efter 1 000 dagar stiger kommunens andel till 70% av kostnaderna.

Arbetsmarknadsstödet ”nollas” (räknandet av 300 och 1 000 dagar börjar om från början) då personen som fått stödet arbetat minst 18 timmar per vecka under 26 veckor med kollektivavtalsenlig lön.

Lämna en kommentar