fbpx

Lägerskolan tillbaka i Pargas budget

Insändare i ÅU och PK 18.1

I Pargas stad erbjuds alla skolelever möjlighet att delta i en lägerskola då höstterminen börjar i årskurs 6. Lägerskolan arrangeras av skolan och är därmed en del av undervisningen. Traditionellt har elevernas föräldrar kollektivt bidragit till lägerskolans kostnader med intäkter från olika verksamheter som gårdsfest, glöggförsäljning o s v. Innan år 2015, då Pargas stad drog in sitt understöd till lägerskolan, stödde staden lägerskolverksamheten med ca 70 euro per elev. De två senaste åren har föräldrar tillsammans med Hem och skola-föreningarna varit tvungna att samla in hela kostnaden för elevernas lägerskolprogram medan staden har stått för lärarnas kostnader.

De svenskspråkiga lågstadiernas lägerskola har i över tio års tid ordnats med skärgårdstema. Lägerskolan stärker framför allt både självkänslan och samhörigheten hos eleverna men fördjupar också elevernas kunskap om den unika skärgård vi bor i.

Tidpunkten för lägerskolan är strategiskt vald specifikt till årskurs sex, dels för att eleverna skall hinna njuta av den gemensamma upplevelsen under sitt sista år i lågstadiet, dels för att underlätta övergången till högstadiet.

Både lärarnas och föräldrarnas engagemang i arrangemangen och programmet är ovärderligt; alla arbetar hårt och oegennyttigt för att lägerskolan skall bli en oförglömlig upplevelse för eleverna.

Under den senaste hösten har stadens ekonomiska bidrag till lägerskolorna diskuterats i olika sammanhang, inte minst i Hem och skola-föreningarna. Det finns ett allmänt upprop på att staden skall återta sitt tidigare beslut om att inte stå för en del av lägerskolornas kostnader.

Den årliga summan för t ex hälften av lägerskolkostnaderna för hela årskullen (inom både svensk- och finskspråkig utbildning) är i storleksklass 12 000 euro. Inte mycket i förhållande till bildningsnämndens årsbudget på drygt 32 miljoner euro, för att inte tala om upplevelsevärdet för eleverna.

Vi undertecknade kommer att arbeta för att denna summa återinförs i stadens budget 2019.

Tomas Björkroth, SFP, medlem i bildningsnämnden och bildningsnämndens svenska sektion

Maj Björk, SFP, bildningsnämndens ordförande

Peter Mattjus, SFP, fullmäktigegruppens sekreterare

Lämna en kommentar