fbpx

Med SFP på Suomiareena

Liksom övriga partier, hade också SFP ”sin dag” på SuomiAreena i Björneborg. SFP Åbo, S:t Karins och Pargas deltog med en busslast partimedlemmar. För mig erbjöd dagen på flera intressanta tillställningar, vilka många kopplar till den politik och de åtgärder SFP förespråkar.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser ett värdeledarskap. I sitt framförande jämför Henriksson regeringens inställning med en treårings – man vill själv (för att man tror att man).

På Suomiareena bygger Henriksson tillsammans med presidentvalskandidat Nils Torvalds, partiets viceordföranden Silja Borgarsdottir-Sandelin och Anders Adlercreutz samt riksdagsledamot Eva Biaudet en modell för social- och hälsovårdsreformen. Partiordförande Henriksson kritiserar det nuvarande förslaget där, som hon säger, ”den enda instans som inte får producera tjänster för kommuninvånaren är kommunen själv”.

Eva Biaudet lyfter fram hälsofrämjandet och sektoröverskridande samarbete t ex med skolorna som en viktig del av vårdreformen.

Mer finns att läsa i nyheten på SFP:s hemsida.

Personligen anser jag att de inbesparingar social- och hälsovårdsreformen förväntas leda till (tre miljarder euro) bäst kunde nås genom förebyggande arbete. Precis som Eva Biaudet konstaterade, kräver det ett samarbete med skolor, fritids- och föreningsverksamhet o s v. Problemet som uppstår är att det är kommunen som skall ”investera” i det förebyggande arbetet medan ”avkastningen” (alltså inbesparingen) förverkligas på landskapsnivå. Vilket är kommunens incitament då?

Här ser jag också en koppling till ett annat intressant evenemang under Suomiareena: Kantaako koulutus, katoaako satavuotinen sivistys, där bl a undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (saml.) och utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen diskuterade bildningens och utbildningens framtid.

Framför allt Olli-Pekka Heinonens inlägg var värda de spontana applåder de fick. Han lyfte speciellt fram vikten av att säkerställa möjligheten till bildning för alla. Bildning och möjligheten att utbilda sig ligger till grund för både jämlikhet och samhällelig utveckling.

Konkret kom Heinonen också med en beröringspunkt till mitt arbete inom yrkesutbildningen: man kan inte utgå från att den grundläggande utbildningens brister rättas till på andra stadiet.

Beträffande framtiden ser Heinonen kompetenscentra (osaamiskeskittymä) som knutpunkter för olika aktörer. I dagens värld där digitalisering och automatisering förändrar arbetet behöver vi fokusera på människans förmåga att utnyttja varandras kunnande – det är något som maskiner inte kan ersätta.

Fotnot. Suomiareena är estraden för finsk samhällspolitisk diskussion. Suomiareena har arrangerats årligen i juli sedan 2006 och har sin förebild i Almedalsveckan i Visby, Sverige.

Mer från Suomiareena: Den bästa paneldiskussion jag följt med, ever!

Lämna en kommentar