fbpx

Hälsningar från SFP:s #partidag

”Det finns ett liv efter valet”, sa någon som varit med förr då kommunalvalskampanjen var som hetast. Det är ju mellan valen som jobbet – politiken – görs. Likaså finns det i politiken massor med uppgifter som sker bakom kulisserna, utanför det publika och synliga fullmäktigearbetet.

Inför kommunalvalet hörde jag flera gånger kommentaren att SFP bara syns då det är dags att rösta men att man inte får någon info om vad som händer mellan valen. Därför vill jag här dela med mig några upplevelser från SFP:s partidag senaste veckoslut. Jag deltog som delegat för Pargas lokalavdelning och därigenom kanske jag representerade just dig?

Linjetal och linjedragningar

Linjerna för partiernas politik dras upp på partidagarna. Partiordförande Anna-Maja Henrikssons linjetal utgick från SFP:s värderingar om rättvisa och jämlikhet, vilket klingar dåligt med de stora nedskärningar som gjorts och görs inom utbildningen. ”Jag har ännu inte stött på någon som tycker att det är dåligt att kunna fler språk”, var Anna-Majas summering av SFP:s syn på språkpolitiken.

Nils Torvalds delgav sin syn på Europa och EU: fruktansvärt komplicerat men otroligt intressant. Stefan Wallin fortsatte med det nordiska samarbetet som tema; Norden har nu ett momentum. Trumps agerande i USA gör att EU:s roll växer globalt, likaså gör Brexit att Nordens roll i EU växer.

En av partidagens höjdpunkter var utnämnandet av Nils Torvalds till partiets presidentkandidat. Här beskriver Torvalds det komplicerade men intressanta EU under ett lunchseminarium.

Både Torvalds och Wallin poängterade vikten av förtroende för det arbete man gör. Torvalds är en uppskattad europarlamentariker bland sina kollegor och det finns ett stort tillit till SFP på det politiska fältet. Wallin summerade varför: ”vi lovar inte mer än vi kan hålla och därför håller vi vad vi lovar”.

Allmänpolitisk debatt

Under den allmänpolitiska debatten har alla deltagare i partidagen möjlighet att uttrycka sin åsikt om vad som är viktigt och vad de tycker att partiet borde arbeta för. Nedan några plock.

Flera talare berörde Finlands konkurrenskraft. Framgångsrika företag verkar på ett internationellt plan och anställandet av utlänningar leder till ökad export. Vi lägger onödiga hinder för inflyttning och ”hjärnimport”, t ex i form av behovsprövningen för uppehållstillstånd. Hur kan man tänka sig att NTM-centralen känner till företagets behov av arbetskraft bättre än företaget själv?

Det fanns en oro för yrkesutbildningen som just nu genomgår en stor reform samtidigt som det görs stora nedskärningar i finansieringen. Ett bättre samarbete med arbetslivet och personliga studieplaner som skall ge en snabbare genomströmning är bra målsättningar men hur garanterar man den pedagogiska kvaliteten på inlärning i arbete-platserna? Ansvaret för studierna kommer i allt högre grad att ligga på studerande och det fanns en oro för att Utbildningsstyrelsen inte har en realistisk uppfattning om unga studerandes förmåga till självstudier.

Överlag anser SFP att utbildning är en av grunderna för jämlikhet i samhället och något man inte kan skära ner i, tvärtom. Nu, då regeringen igen skär i finansieringen av utbildning betyder det att kommunerna har ett särskilt ansvar att värna om utbildning.

De pågående landskaps- samt social- och hälsovårdsreformerna konstaterades – i äkta oppositionspolitisk anda – vara mer än lovlig på hälft.

Likaså var man uppriktigt orolig över klimatförändringen och konstaterade att Finland, Norden och Europa har ett särskilt ansvar att hålla sig till sina förbindelser i Paris klimatavtal.

Premieringar, m m

Det har gått bra för SFP de senaste åren. SFP är det enda partiet som uppvisar ett uppsving i samtliga av de tre senaste valen (europarlamentsval 2014, riksdagsval 2015 och kommunalval 2017). Kommunalvalsresultatet var det bästa för SFP sedan 1996 och ökningen i antalet röster från förra kommunalvalet var 7 500 i hela landet (+1 000 i Egentliga Finland).

Conny Granlund, Tarja Rinne, Rolf Möller och undertecknad hade äran att ta emot första pris för Årets kamanjsuccé för SFP i Pargas.

Under lördagskvällens supé premierades flera sammanslutningar för ett bra arbete och Pargas lokalavdelning tilldelades första pris för Årets kampanjsuccé.

Behandling av motioner

Det egentliga partidagsarbetet bygger på motioner som inlämnats av enskilda partimedlemmar eller lokalavdelningar. Motionerna innehåller (mer eller mindre) konkreta förslag till vad motionsskrivaren tycker att partiet behöver arbeta för. På partidagen behandlades 46 motioner av vilka jag vill lyfta fram några.

SFP skall arbeta för en förändring av beskattningen av vindkraftverk så att inkomsterna från fastighetsskatten bättre kommer kommunen till godo.

Riksväg 8 behöver få ett (fortsatt) lyft.

Studiestödet behöver höjas till den nivå det var på innan de senaste nedskärningarna.

Feminism är en av SFP:s värdegrunder.

Finland behöver arbeta för ett utökat nordiskt samarbete.

Det var mycket mer än så, kom med på nästa partidag så får du hela listan :). Om du inte ger dig tid till det kan du läsa partidagens resolution (från partiets hemsida) som sammanfattar det gemensamma tänket och resultatet från partidagen.

Lämna en kommentar