fbpx

Vår särdeles unika miljö är på vårt ansvar

Insändare i ÅU 4.3.2017

SFP vill uppmärksamma oss alla på att värna om naturvärdena i vår näromgivning.

Vi lever mitt i, eller alldeles vid gränsen av ett internationellt modellområde för hållbar utveckling – Skärgårdshavets biosfärområde. De av UNESCO initierade biosfärområdena fokuserar på hur människan på ett hållbart sätt kan leva i samspel med naturen.

Vår alldeles unika Skärgårdshavets nationalpark utgör kärnan i biosfärområdet. Ingen annanstans finns en likadan myriad av öar där både den senaste istiden och mänskans verksamhet gett upphov till en natur som ny skyddas och bevaras med skötselåtgärder som återspeglar det gamla naturbrukets inverkan.

Åbo Akademi och Åbo Universitet bedriver forskning och kartlägger naturen också under vattenytan. Östersjön är ett enastående brackvattenhav vi övergöder och förändrar fortare än forskarna hinner få klarhet i de ekologiska sambanden.

Det är vår skyldighet att se till att också våra barn kan simma i havsvikarna och fiska gädda bland blåstången.

Många goda saker händer alldeles nära oss alla. Pargas stad är delaktig i utvecklandet av konceptet Gäddan och gänget där miljöfrågorna tas till daghemmen. Natur och Miljö r.f. har startat Åbolands naturskola som lär skolbarn och –ungdomar om skärgårdsnaturen.

SFP:s Maj Björk, Conny Granqvist och Andreas von Bergmann föreslår (ÅU 21.2) bl a miljö och skärgårdskultur som möjliga teman för utvecklandet av gymnasiesamarbetet i Pargas.

Naturen är nära, ibland så nära att man måste ta ett steg tillbaka för att se den. Naturvärdena och närmiljön hör till vad SFP och jag vill arbeta för i framtidens Pargas. Samtidigt hoppas jag att det är ett tema som hela nya kommunfullmäktige ställer sig enhetligt bakom.

Tomas Björkroth, FM, biolog
Kommunalvalskandidat, SFP, Pargas

Lämna en kommentar