fbpx

Utvecklande av turismen i Pargas och skärgården

SFP:s lokalavdelning i Pargas bjöd till diskussion om turismens betydelse i Pargas och i skärgården (Pargas stadshus 14.3).

Jouni Vuorinen, specialplanerare, Forststyrelsen och Niclas Gestranius, turismchef, Pargas stad

Under tillställningen framfördes flera frågor och svar som förtjänar en bredare diskussion.

Pargas turismchef Niclas Gestranius presenterade kalla fakta om turismen: i Pargas använder turisterna årligen 20 miljoner euro vilket har en sysselsättande effekt motsvarande 180 årsverken.

Forststyrelsens specialplanerare Jouni Vuorinen berättade om utvecklandet av Örö från militärfort till en turistdestination, ett av de stora turistiska framgångsprojekten i skärgården. Farhågorna om att ”Örö drar alla båtturister från Kasnäs och Rosala” har visat sig helt felaktiga och att utvecklingen är helt motsatt är till god lärdom för oss alla. Man har också lyckats skapa en ekonomiskt hållbar turisttrafik till ön utan förbindelsebåtstrafik.

På Pargas stads turismavdelning koordinerar två personer – turismutvecklare Matilda Åberg och turismmarknadsförare Linnéa Ahlgren – näringens gemensamma satsningar.

Skärgårdens Ringväg – som fyller 20 år och valdes till årets inhemska turistdestination av resetidningen Mondo – har två viktiga funktioner. Dels fungerar Ringvägen som turistens rutt ut i den skärgård man kommit för att se, och tillbaka. Dels är Skärgårdens Ringväg fundamentet för den gemensamma marknadsföringen av tjänsterna i området.

Den direkta turisminkomsten längs Skärgårdens Ringväg uppskattas till 40 miljoner euro under de senaste 20 åren.

Örö och Skärgårdens Ringväg är goda exempel på var man har lyckats skapa en lönsam, företagsdriven affärsverksamhet genom att till en början investera offentliga medel för att bygga upp strukturen.

Efter de inledande talturerna uppstod en livlig diskussion om vad som borde göras för att utveckla turismen i Pargas och skärgården. Några konstateranden:

Man behöver fortsätta bygga på det brand man skapat av Skärgårdens Ringväg. Vi behöver också mer fakta: hur mycket affärsverksamhet kan vi skapa genom att utveckla förbindelserna längs rutten?

Forststyrelsens strategi på Örö har baserat sig på hållbar utveckling – kunde man överföra den goda erfarenheten till företag genom en lämplig miljöcertifiering?

Frågan om hur man kan öka attraktionskraften för Pargas centrum är alltid en ”het potatis”. Är bättre marknadsföring av de attraktioner vi har (gruvan, Art Bank, nyheterna i Centralparken…) tillräckligt?

De intressanta diskussionerna fortsätter på forumet Skärgårdsturism på Facebook.

Turismen är en av de största och snabbast växande näringarna globalt. Eftersom utländska turister hämtar valuta till landet klassar turismen som en exportnäring och därför finns också ett nationellt intresse för utvecklande av näringen.

Varför skulle vi alltså INTE satsa på turismen?

PS. Här hittar du länken till en öppen fortsättning på diskussionen i stadshuset.

Lämna en kommentar