fbpx

Om utvecklande av centrum

Insändare publicerad i PK 30.3.2017

I städer är centrum föränderligt med tiden, så också i Pargas. I tiderna var Gamla Malmen stadens centrum, tills centrum småningom flyttade till området längs Köpmansgatan. Om centrum definieras som var de flesta kunderna och den mesta kommersen finns, utgörs dagens centrum av Reimari och S-Market.

Det finns många fina planer för utvecklande av Pargas centrum. Många vill ha kvar och utveckla området kring Köpmansgatan som ”stadens centrum”. En av planerna är att skapa ett ”turistiskt centrum” kring den nuvarande gästhamnen. Det finns också planer på ytterligare en dagligvaruhandel i närheten av S-Market och Reimari.

Lovvärda planer allihop. Ändå diskuteras planerna ofta som om de skulle konkurrera med varann. Varför kan vi inte se Pargas ha tre ”centrum”: ett för dagligvaruhandeln, ett för butiker, kaféer och flanörer samt ett för båtturister och andra besökare?

Sundet binder på ett naturligt sätt samman dessa tre platser. Också den storstilade planen på att göra Sundet farbart med större båtar låter spännande men kan knappast förverkligas inom en nära framtid. I väntan på den investeringen behöver utvecklandet av sundstranden fortsätta så den sammanbinder hela området från gästhamnen till Solliden. De planer som nu är under arbete i Centralparken är ett viktigt led i denna utveckling.

Om vi har en led längs hela Sundet som är attraktiv för fotgängare och cyklister åstadkommer det i sig trafik mellan alla ”centrum”. Också bilburna besökare kan bekvämt röra sig mellan dagligvaruhandeln och de övriga attraktionerna. ”Nordea-parkeringen” betjänar både Köpmansgatan och gästhamnen, men också de som vill besöka t ex kyrkan, Gamla Malmen eller gruvans utsiktsplats.

Jag ser också framför mig möjligheten till ytterligare utveckling av leden längs sundstranden. Erfarenheten har visat att en ringrutt upplevs mer intressant och har ett större antal besökare än en rutt där man måste återvända samma väg man kommit (t ex Skärgårdens Ringväg). Med en minimal investering kunde leden längs Sundet fortsätta från gästhamnen via Munkvikens naturstig vidare förbi Tennby motionsbana genom Ljusudda och Norrby till Solliden. Med det skulle vi skapa en ringrutt som betjänar turister både i Solliden och i gästhamnen, för att inte tala om oss ortsbor.

Genom ett bra samarbete och en sammanbindande led kan alla delar av Pargas centrum utvecklas var för sig och med egen tidtabell, men ändå så att de stöder varann.

Tomas Björkroth, kommunalvalskandidat, SFP

1 svar på ”Om utvecklande av centrum”

Lämna en kommentar