fbpx

För ett aktivt föreningsliv i Pargas

Publicerad i ÅU 11.3.2017

Motion främjar hälsan och förebygger sjukdomar. Nationellt beräknas bristen på motion stå för mellan 1,5-3,8% av våra hälsovårdskostnader (i Pargas är 3% av de direkta hälsovårdskostnaderna 400 000 euro).

Det är knappast någon som bestrider den direkta nyttan av motion och idrott, i synnerhet för barn och ungdomar. På samma sätt förebygger möjligheten till en hobby risken för utslagning för barn och ungdomar. Samtidigt utvecklas barnens sociala färdigheter och nätverk vilket i sin tur skyddar från många riskbeteenden (om samma formel gäller, är 3% av de totala social- och hälsovårdskostnaderna i Pargas 1,5 miljoner euro).

Förebyggande verksamhet har en effekt i form av inbesparingar annorstädes. Sjukdom eller utslagning är alltid en personlig katastrof men på ett samhälleligt plan kan man också mäta en ekonomisk verkan. Varje euro som kommunen satsar i möjligheter till en meningsfull fritidsverksamhet betalar sig tillbaka t ex i minskade hälsovårdskostnader.

Denna vecka vill SFP speciellt uppmärksamma fritiden och föreningslivet i kommunen. Vår familj har varit i kontakt närmast med idrottsföreningen Pargas IF men jag vet att samma erfarenheter kan överföras till andra föreningar inom kultur, liksom barn- och ungdomsverksamhet.

Av egen erfarenhet kan jag också säga att det inte är endast barnens sociala nätverk som utvecklas genom deras hobbyer. Hur många vuxna har inte fått nya goda vänner och bekanta vid fotbollsplanen eller i PIUG?

I Pargas är barnens hobby också föräldrarnas hobby. Föräldrarna involveras konkret som tränare, lagledare och andra funktionärer.

Föreningslivet i Pargas är tvåspråkighet när den är som bäst. Alla är välkomna och alla talar sitt eget språk, helt naturligt. I Pargas har alla ungdomar möjlighet till en hobby, oberoende av inkomster, språk eller var man bor. Den jämlikheten och det privilegiet kan vi pargasbor tacka våra aktiva föreningar för.

Jag vill arbeta för att vi också i framtiden har ett aktivt föreningsliv med ett brett utbud av fritidsverksamheter för alla i Pargas.

Lämna en kommentar