fbpx

Onnittelut Saariston Rengastielle

Matkailu on merkittävä elinkeino paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Matkailupalvelut palvelevat myös alueen asukkaita. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. parempia yhteyksiä, enemmän kulttuuritarjontaa ja laajempaa tarjontaa kaupoissa, jota ei olisi ilman matkailijoita ja kesä-asukkaita.

Elinkeinojen edellytysten kehittäminen kuuluu kunnan tehtäviin. Matkailu on tärkeä elinkeino Paraisilla ja saaristolla on pitkät perinteet matkailukohteena.

Haluan lämpimästi onnitella kaupungin ja saariston matkailuosastoa, joka on työskennellyt määrätietoisesti saaristomatkailun kehittämiseksi. Matkailulehti Mondo on valinnut Saariston Rengastien vuoden kotimaan matkailukohteeksi 2017. Jo kahdenkymmenen vuoden ajan matkailija on voinut tutustua kauniiseen saaristoomme Rengastiellä pyörällä, autolla ja bussilla, matkailuyritysten huolehtiessa majoitus- ja ruokailupalveluista sekä aktiviteeteista reitin varrella.

Saariston Rengastie on hieno esimerkki menestyksellisestä elinkeinojen kehittämisestä. Se on ”alusta”, joka on luotu julkisilla varoilla ja, jota yritykset voivat hyödyntää tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Kaupungin matkailuosaston johtama pitkäjänteinen kehitystyö jossa yhteistyössä yritysten ja muiden matkailutoimijoiden (mm. Visit Turku ja Visit Finland) kanssa on luotu työpaikkoja ja tuotu palvelua harvemmin asuttuihin kunta-alueisiin.

Saariston ja Rengastien ollessa kansainvälisestikin tunnettuja matkailukohteita pitää varmistaa, että matkailuosastolla on resurssit positiivisen kehityksen jatkamiseksi. Lautta-yhteydet ovat tietenkin Rengastien perusedellytys, mutta myös kevyen liikenteen väylää olisi parannettava ja pidennettävä reitin varrella.

Matkailu työllistää monia, ja paikallisesti. Kansallisesta näkökulmasta matkailu on myös vientielinkeino jolla on isot kerrannaisvaikutukset. Saariston Rengastien suorat matkailutulot viimeisten 20 vuoden aikana arvioidaan noin 40 miljoonaksi euroksi. Rengastien kokonaisvaikutus aluetalouteen on ollut yli 200 miljoonaa euroa ja 200 henkilötyövuotta.

Aluetaloudellisten vaikutusten lisäksi matkailulla on myös merkittävä kasvupotentiaali. Siltä osin kun matkailukohde houkuttelee ulkomaalaisia matkailijoita, matkailu lasketaan vientielinkeinoksi. Tämä tekee investoinnit matkailuun erityisen mielenkiintoisiksi myös valtion näkökulmasta.

On kaupungin vastuulla hyvällä tavalla hoitaa saaristomatkailuun kasvatettua pääomaa niin, että Saariston Rengastie luo työtä, tuloa ja hyvinvointia kauas tulevaisuuteen.

Jätä kommentti