fbpx

IT i undervisningen

Oberoende av tid och plats.

Användandet av datorer, läsplattor och smarttelefoner i undervisningen är föremål för en livlig diskussion. Kommuner, skolledare och lärare upplever att tekniken måste skaffas till skolorna för att man skall hänga med i utvecklingen. De flesta skolor har tillgång till någon form av teknik med vilken man kan vara en del av digitaliseringen av undervisningen.

Utan att desto mer gå in på ”digirättvisa” mellan skolor eller diskutera olika möjligheter till möjliggörandet att verktygen finns tillgängliga i skolorna (kommunens egen satsning, sponsorering, användande av elevernas privata utrustning o s v), är tillgången till ändamålsenliga verktyg en grundförutsättning för införandet av IT i undervisningen. I för många fall är det tyvärr också där satsningen tar slut, även om det är där digitaliseringen av undervisningen börjar.

Införandet av ny teknik behöver ha en uttalad målsättning – vad är det man vill nå med IT i undervisningen? I en skola behöver man utgå från att tekniken, direkt eller indirekt, bidrar till främjande av inlärningen. Huruvida eleverna skall bli bättre på kommunikation och social interaktion, kunna utföra uppgifter oberoende av tid och plats, ha tillgång till nyare material i fler kanaler eller en kombination av allt detta behöver vara klart för alla parter.

För att uppnå målsättningen behöver det finnas mer än teknik. Det behöver finnas en fungerande och säker kontakt dels till internet, dels mellan användare i systemet. Det behöver också finnas en plattform och programvara där undervisningen kan struktureras och materialet bearbetas.

Framför allt behöver det finnas ett intresse och ett kunnande från lärarhåll att utnyttja utrustningen man på sätt eller annat kunnat ställa till elevernas förfogande. Skolan måste satsa på utbildning, fortbildning och inspirerande av lärare.

Att dela ut läsplattor eller datorer till eleverna är en bra början men vi behöver också satsa på innehåll och inspiration. Samtidigt är det början på stigen till kunniga och ivriga innovatörer som går i bräschen för vidareutveckling och digitalisering av undervisningen – en växande bransch där det inte finns några gränser för tillväxt.

Lämna en kommentar