fbpx

Gratulerar Skärgårdens Ringväg

Besöksnäringen, turismen, är en betydande näring lokalt, regionalt och nationellt. Den service som finns tack vare turismen betjänar också kommuninvånarna. I praktiken betyder det bl a bättre förbindelser, större kulturutbud och ett bredare sortiment i affärerna som inte skulle finnas utan turister och sommarboende.

Till kommunens roll hör att skapa förutsättningar för utvecklande av näringslivet. Turismen är en betydande näring i (hela kommunområdet) Pargas och skärgården är en uppmärksammad destination med långa anor.

Jag vill varmt gratulera stadens och skärgårdens turismavdelning som målmedvetet arbetat för utvecklande av skärgårdsturismen: Inför årets Resa 2017 –mässa som går av stapeln detta veckoslut (20-22.1) valdes Skärgårdens Ringväg till årets inhemska destination 2017 av den meriterade resetidningen Mondo. I tjugo år har besökaren kunnat färdas längs Ringvägen med cykel, bil och buss för att bekanta sig med vår vackra skärgård medan företagen längs rutten sett till att det finns mat, husrum och aktiviteter längs vägen.

Skärgårdens Ringväg är ett fint exempel på framgångsrik näringslivsutveckling; en ”plattform” som skapats med offentliga medel som företagen kan utnyttja i produktutveckling och marknadsföring. Ett långsiktigt utvecklingsarbete lett av stadens turistorganisation, som i samarbete med företag och andra turismaktörer (t ex Visit Turku och Visit Finland) skapat arbetstillfällen och hämtat service till de mer glest befolkade delarna i kommunen.

Nu, då skärgården och Ringvägen är också internationellt uppmärksammade destinationer, behöver vi se till att turismavdelningen har de resurser de behöver för att den positiva utvecklingen skall fortsätta. Färjförbindelserna längs rutten är förstås a och o men också leden för lätt trafik behöver förbättras och förlängas.

Turismen sysselsätter, många och lokalt. Ur ett nationellt perspektiv är turismen också en exportnäring vars omsättning har hög multiplikatoreffekt. De direkta turisminkomsterna längs Skärgårdens Ringväg uppskattas till ca 40 miljoner euro under de senaste tjugo åren. Multiplikatoreffekterna inberäknade uppgår Ringvägens totala verkan till över 200 miljoner euro och 200 årsverken.

Förutom sin betydande regionalekonomiska verkan har turismen också en stor tillväxtpotential. Till den del destinationen lockar utländska besökare räknas turismen som en exportnäring. Detta gör det intressant också för staten att delta i investeringar som gäller turismen.

Pargas behöver förvalta det kapital som skapats i turismen väl och se till att Skärgårdens Ringväg skapar arbete, inkomster och välmående långt in i framtiden.

1 svar på ”Gratulerar Skärgårdens Ringväg”

  1. Låter bra med ”kryssning” från Åbo till Utö med strandhugg t.ex. Nagu. Nu rustas ju också Airisto upp igen och det slog mig att man kan anlöpa där och äta, låna cykel och bekanta sig med Pargas kärncentrum. Alternativt en turitsbuss till det upprustade Malmen med sin fina skyltning som vi blev lovade. Broschyrerna var glassiga och fina, men jag saknade en kort historia om ”hur Pargas stora hål har utvecklats” och vad de övriga invånarna levde av.

    Svara

Lämna en kommentar