fbpx

Tvåspråkigheten är en av Pargas styrkor

Publicerat i Åbo Underrättelser 8.12.2016

Jag hoppas att Pargas hör till de kommuner som tar till sig budskapet i Marko Winters insändare (ÅU 26.11) om att starta språkbad och/eller språkduschar för att bredda samarbetet mellan språkgrupperna.
Det svenska språket öppnar portarna till ett nordiskt samarbete och bilden av ett tvåspråkigt Finland stärker landets ställning i Europa. Jag ser att ett äkta samarbete över språkgränserna stärker båda språkgrupperna.

I Pargas är man på många sätt redan bra på tvåspråkighet. Många fritidsaktiviteter sker över språkgränserna, på två språk. Också på många officiella tillställningar är kutymen att ”alla talar sitt eget språk”.
Vi behöver värna om och utveckla vår tvåspråkighet. Möjligheten att få ”svenskan på köpet” ska vara ett argument för att flytta till Pargas.

Skolorna är det naturliga stället för språkbad. I Pargas finns redan ett samarbete mellan de finska och svenska gymnasierna – också i högstadiet kunde man pröva på växelverkan mellan skolorna.
Ett bra samarbete går också i båda riktningarna. Jag har svårt att tro att samarbete över språkgränsen – vare sig det gäller skolor eller föreningar – leder till att språklagstiftningen luckras upp, tvärtom.

Lämna en kommentar